• Oppositionsråd i Kävlinge Kommun 2023 – nuvarande
 • Partiföreträdare för Socialdemokraterna i Kävlinge Kommun 2023 – nuvarande
 • Kolonial ansvarig Tidsperiod: 2017 januari – 2022 december
  Arbetsgivare: Bjärreds Livs AB   
  Beskrivning: Har hand om kolonial avdelningen, ansvarar för beställning, sortiment, drift av kolonial avdelningen i butiken. Har beställningsansvar.  
 • Mejeri & Frys ansvarig Tidsperiod: 2016 – 2016
  Arbetsgivare: Bjärreds Livs AB   
  Beskrivning: Hade hand om den löpande driften av mejeri och frys.
 • LIA – På EDP Consult (LIA – Lärande I arbetslivet)
  Tidsperiod: 31 augusti 2014 – 06 november 2015
  Arbetsgivare: EDP Consult – Praktik  
  Beskrivning: Arbetar med testautomatisering, skriva testfall för testautomatisering, arbetar med ReQtest och JAutomate. Deltar i möten, arbetar enligt scrum. Arbetar med testfall och lärt mig deras stora program EDP Future. Skapat mallar för testfall, testplaner och teststrategier.
 • Butikschef
  Tidsperiod:
   2012 – 2014
  Arbetsgivare: Bjärreds Livs AB   
  Beskrivning: Arbetade som butikschef vilket innefattar arbetsuppgifter såsom personalansvar för ca 50 personer – schema, utvecklingssamtal, utbildningsplan, jour, daglig drift av butiken m.m. Marknadsföring, egenkontroll, samarbete med miljö och hälsa.
 • Enskild firma Vicando 
  Tidsperiod:
   2000 – 2012
  Arbetsgivare: Vicando   
  Beskrivning: Startade upp eget företag och hade samarbete med ATG och Spray i form av sportsida. Skapade hemsidor åt företag som BaByliss och C3. Skapade samtliga hemsidor åt Empire Sverige AB, över 20 hemsidor. Arbetade med Videokedjan AB med tillhörande 13 butiker. Arbetade med deras hemsida för butikerna och även deras Webbutik med skapande och uppdatering av sida. Arbetat med webb, grafik, Photoshop, Dreamweaver, Databaser Access och SQL. CSS, m.m. Problemlösning i IT-miljö.
 • Mejeriansvarig/konfektyr/IT ansvarig ICA Butik 
  Tidsperiod:
   2005 – 2012
  Arbetsgivare: Bjärreds Livs AB   
  Beskrivning: Mejeri ansvarig och Konfektyr ansvarig. Avdelningsansvarig med beställningar, sortiments ansvarig. IT-ansvar med tillhörande uppdatering av hemsida, appar, Twitter, Facebook. Problemlösning för personalen gällande IT, ex skapande av inloggning, lösenord, epost, m.m.