• Kvalitetssäkrare inom IT/Testare
  Skola: Teknikhögskolan, Malmö
  Utbildningsnivå: Yrkeshögskola
  Inriktning: Kvalitetssäkrare, testare
  Tidsperiod: 2014 Höstterminen – 2015 Höstterminen
  Beskrivning: Projektmetodik, System och användarkrav, Objektorienterad programmering, Testmetoder, Utforskande testning, Projektarbete, Grundkurs SQL och Databashantering, Grundkurs testautomatisering med C# och Prestandatester med bl.a. JMeter.
 • Butiksledarutbildning
  Skola: ICA Skolan (ICA Sverige ABs intern utbildning)
  Utbildningsnivå: ICA Sverige ABs intern utbildning
  Inriktning: Ledarskap och Butiksdrift
  Tidsperiod: 2012
 • Företagsekonomi, handel och administration 
  Skola: Katedralskolan
  Utbildningsnivå: Gymnasium
  Inriktning: Handel och Administrationsprogrammet
  Tidsperiod: 1993 Höstterminen – 1995 Vårterminen